Pro některé není těžké před volbami cokoli naslibovat, ale jak jste měli občané možnost koneckonců sami zjistit, následně nejsou schopni těmto pustým slibům dostát.

MY

mezi ně rozhodně nepatříme ! 

Neslibujeme nemožné.

NÁŠ

VOLEBNÍ  PROGRAM 

je vyvážený, investičně realizovatelný, racionální       a z hlediska čtyřletého volebního období naplnitelný.