PODĚKOVÁNÍ  VOLIČŮM

Vážení voliči. Přijměte prosím upřímné poděkování za hlasy odevzdané KSČM ve volbách do obecního zastupitelstva v Orlové. Získané mandáty se budeme snažit uplatnit k prosazování nejen volebního programu, ale i k celkové spokojenosti všech občanů našeho města.