Asi jsme byli každý v jiné radě, aneb občanům by se měla říkat úplná pravda.

08.07.2018

Stav našeho náměstí je černou můrou všech zastupitelů i občanů našeho města, a proto mne jako první, v Orlovských novinách , zaujal článek Jaromíra Kuči Revitalizace náměstí.

Všichni víme, že dnešní stav je žalostný a přináší komplikace všem. Udivilo mne však autorovo srovnání stavu  realizace náměstí s budováním kanalizace. Tady jsem nabyl dojmu, že jsme asi každý seděli v jiné tehdejší radě i zastupitelstvu, či pisatel trpí ztrátou paměti nebo snad předpokládá, že si nikdo z nás již nic nepamatuje?

Opomenul do článku totiž napsat, že jedním z významných komponentů zpomalení budování kanalizace byl právě on, který ve snaze účelově změnit dodavatele zásypových materiálů zpochybnil kvalitu používaných zásypových materiálů  i celou technologii pokládání kanalizace a zásypu. tato neopodstatněná  tvrzení vyvrátily až nezávislé posudky, ale způsobilo to dočasné zastavení stavby a další finanční náklady.

V článku se snaží uklidnit občany, že určitě s náměstím vše dobře dopadne. To je určitě přáním nás všech. Pokud má pan Kuča svědomí, tak se mu určitě tyto řádky nepsaly lehce, protože ve skrytu duše cítil svůj velký podíl na tomto stavu. V roce 2013 byla revitalizace náměstí velmi blízko. Do Orlové byla svolána schůzka odborných zástupců tří ministerstev, která měla prověřit projekty, stavební povolení a splnění všech podmínek stanovených tehdejší Meziresortní komisi. Cílem této schůzky bylo doložit tehdejšímu náměstkovi  Ministra financí společné stanovisko zainteresovaných ministerstev k možnosti uvolnění finančních prostředků pro realizaci náměstí z fondu Meziresortní komise. Nová rada města pod vedením Jaromíra Kuči, která byla ve funkci 3 dny "moudře" schůzku zrušila a již přítomné zástupce ministerstev poslala domů. Následně zpochybnila projekt jedné z nejrenomovanějších architektonických kanceláří v ČR, s kterým byli obeznámení i občané města a v zastupitelstvu znovu otevřela diskuzi, zda na náměstí by měly stát 2 domy, jeden dům nebo žádný. Tím vrátila celou problematiku o 3 roky zpět. Bez tohoto diletantského zásahu mohlo dnes nové náměstí již sloužit občanům.

Nyní exstarosta Kuča hází odpovědnost za celou situaci pouze na nekázeň dodavatelské firmy. Každá mince i vztah má však 2 stran. Opomenul dopsat, že značný podíl viny je nepochybně také v neschopnosti politiků, které sám 1 rok vedl, jednat, hledat kompromisy, východiska a nová řešení. Často bohužel i ve snaze zviditelnit sebe sama na  úkor obecného zájmu.

Nesnažíme se občana nyní chlácholit a stavět ho do role hlupáka, který nevidí, že po tomto volebním období zůstává uprostřed města  (bohužel i tak nějak symbolicky) velká černá díra a díky právnímu sporu nebo možnému výběru nového dodavatele jen tak rychle nezmizí. Přiznejme si pravdu, že současná vedoucí městská garnitura si ukousla příliš velké sousto, které není schopno pozřít, a přejme si, aby zejména nové zastupitelstvo po komunálních volbách našlo novou mysl a energii, a to nejen k revitalizaci náměstí, jehož projekt byl naší chloubou. Abychom s odstupem času mohli konstatovat, že uprostřed Orlové z velké díry již vyrostlo náměstí a nikoli, že se Orlová stává "velkou dírou".  

Miroslav Koláček

Předseda klubu zastupitelů za KSČM Orlová